Čím více proteinu v krmivu, tím lépe?

Čím více proteinu v krmivu, tím lépe?

Tato otázka není úplně jednoduchá. Psi jako původní masožravci jsou schopni tolerovat i velmi vysoké koncentrace bílkovin v krmivu. To ale neznamená, že jim to musí vždy prospívat. Je zřejmé, že potřebují přijímat dostatečné množství kvalitních bílkovin. Jak je to ale s jejich nadbytkem? V první řadě je třeba říct, že neznáme žádnou přesnou definici nadbytečného příjmu bílkovin. Oficiální normy stanoví pouze minimální, ale ne maximální příjem bílkovin z krmiva. Denní doporučený příjem bílkovin pro dospělého psa se podle různých zdrojů pohybuje mezi 2 – 4 g/kg hmotnosti. Pokud počítáme, že pes sní za den 10 – 20 g granulí na kilogram své hmotnosti, granule s obsahem proteinu 20 – 30 % zajistí jeho denní příjem v rozsahu 2 – 6 g/kg hmotnosti, což je naprosto dostačující množství. Samozřejmě vždy záleží i na kvalitě bílkovin a platí, že čím kvalitnější bílkoviny jsou, tím jich stačí méně. U štěňat jsou požadavky na příjem bílkovin poněkud vyšší, ale ani u nich není nutná koncentrace bílkovin vyšší než 35 %, štěňatům velkých plemen stačí hodnoty do 30 %. Pokud mají psi možnost volby, dávají přednost krmivům se středně vysokým obsahem bílkovin. To bylo prokázáno i vědeckými studiemi, kdy psi dávali přednost stravě s rozmezím 25 – 30 %, i když měli k dispozici krmivo s vyšším obsahem proteinů.

Může příliš vysoký příjem bílkovin psům nějak škodit? Ani na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Skutečně škodlivý účinek nadbytku bílkovin v krmivu není prokázán. Existují vědecké studie, které dokazují, že vysoký obsah bílkovin až do 54 % ze suchého podílu (sušiny) krmiva u psů nepoškozuje ledviny. Stejně tak u rostoucích psů velkých plemen samotný vyšší příjem bílkovin nevede k růstovým problémům ani k rozvoji ortopedických onemocnění, toto tvrzení ale bylo ověřeno pouze u krmiv s obsahem proteinu do 32 % v sušině. Na druhou stranu, odbourávání velkého množství přebytečných bílkovin je pro organismus náročné a energeticky nevýhodné, protože při jejich štěpení se uvolňuje toxický amoniak, který musí být v játrech přeměněn na močovinu a potom vyloučen ledvinami z těla. Nadbytek bílkovin může u citlivějších psů vést k trávicím problémům a ke vzniku průjmu. Při nadměrném příjmu bílkovin, které pes nedokáže strávit, nebo pokud jsou v krmivu méně kvalitní a hůře stravitelné bílkoviny, vznikají v tlustém střevě z nestrávených bílkovin činností střevních bakterií toxické produkty. Ty mohou nejen narušit trávení, ale mohou mít i další negativní dopad na zdraví. Je tedy zřejmé, že i v příjmu bílkovin platí úsloví všeho s mírou. I když psi mohou zvládnout poměrně velké množství bílkovin, nemusí to být vždy k jejich prospěchu. Krmiva s vysokými hodnotami proteinu nejsou ideální volbou zejména pro rostoucí psy velkých plemen, vážících v dospělosti více než 25 kg. Nehodí se ani pro stárnoucí psy a už vůbec ne pro psy s narušenou funkcí jater nebo ledvin. Tyto stavy obvykle vyžadují speciální diety s cíleně sníženým obsahem proteinů.

Na čem velmi záleží, je kvalita bílkovin nacházejících se v krmivu. Z pouhého čísla, které uvádí na obalu obsah proteinu, jejich kvalitu nepoznáme. Jedná se o tzv. hrubý protein, který odpovídá celkovému množství látek obsahujících dusík. Nejedná se tedy pouze o bílkoviny, součástí hrubého proteinu může být i mnoho nebílkovinných látek, které jsou pro tělo nevyužitelné nebo dokonce škodlivé. Kvalita bílkovin se posuzuje na základě jejich stravitelnosti a obsahu aminokyselin. Plnohodnotné bílkoviny mají vysokou stravitelnost a obsahují všechny potřebné aminokyseliny ve správném poměru. Za plnohodnotné se považuje většina živočišných bílkovin, rostlinné bílkoviny bývají hůře stravitelné a postrádají některé důležité aminokyseliny. Proto by měly ve psí potravě živočišné bílkoviny převládat a měly by tvořit minimálně 2/3 všech přítomných bílkovin. Krmivo, které bude obsahovat menší množství kvalitních bílkovin, bude mít pro psa větší přínos než krmivo s vysokou hodnotou hrubého proteinu, který pochází z méně hodnotných zdrojů.