Ověřený původ surovin

Jana Holcová | 3. dubna 2019

Image

Bez kvalitních surovin není kvalitního krmení! Naše suroviny přichází z polí, luk a divokých vod. Pěstitelé a chovatelé, se kterými jsme navázali spolupráci dodržují ekologické a etické principy, nepoužívají chemické postřiky, nepraktikují klecové chovy a nepěstují geneticky modifikované rostliny.

Veškeré námi používané suroviny a výrobní procesy podléhají nejpřísnějším normám a jsou certifikovány podle standardů British Retail Consorcium (BRC) používaných při výrobě potravin pro lidskou spotřebu, a nesou tedy označení human grade. Se vším, co najdete v našich granulích, byste se tak mohli shledat i na vašich talířích.